Liderul neînfricat

Liderul neînfricat
Această veleitate de a fi lider, este una de dorit, remarcă scriptura, dar este înţeleasă de multe ori greşit. Sunt locuri în lume unde această „activitate de supraveghere” conferă privilegii şi celebritate, aceste motive fiind suficiente, pentru fariseii lumii, de a păşi cu uşurinţă pe această cărare nu prea bătătorită. Pe de altă parte, în vremea Apostolului Pavel şi chiar şi astăzi în multe părţi ale lumii, această ambiţie vrednică de cinste, implica responsabilităţi grele, pericole şi cei înhămaţi la un astfel de jug aveau drept răsplată, dispreţ, dezaprobare, respingere şi chiar moarte.
Unde găsim adevăraţii lideri? Oriunde sunt oameni gata de a-L sluji pe Dumnezeu şi de a plăti preţul uceniciei. Creatorul nu se foloseşte doar de cei cu daruri native în această privinţă, El se slujeşte de acei oameni care în ciuda carenţelor se pun la dispoziţia Lui Dumnezeu. Competenţa, este un element care nu se dobândeşte în urma absolvirii unor şcoli, ea este produsul Duhului Sfânt şi este conferită de Însuşi Dumnezeu.
Slujitor sau stapân? Scriptura foloseşte termenul de slujitor atunci când vorbeşte de liderii ei. Această coordonată a slujirii este prezentată de Isus ca fiind baza reală care conturează profilul unui lider de succes. Spiritul de slujire, conform vizionarului Isaia (42:1-5), are următoarele trăsături: dependenţa divină, confirmare din partea Lui Dumnezeu, un spirit de modestie, îngăduinţă cu cei supuşi greşelilor, optimism molipsitor şi nu în ultimul rând, ungere divină.
Liderii se nasc şi se formează. Conducerea spirituală nu se poate baza doar pe calităţile naturale, este nevoie de prezenţa Duhului Sfânt pentru a intensifica potenţialul candidaţilor la slujirea celorlalţi.
Calităţile celui care doreşte să fie lider nu sunt lipsit de importaţă. Enumerăm aici doar o parte, pentru a schiţa portretul liderului eficient în lucrarea sa: abilitatea de a face pace, gândire independentă, descurcăreţ în situaţii limite, asumarea de responsabilităţi, voinţă fermă, iertător, plin de pasiune, disciplinat, vizionar, înţelept, curajos, smerit, integru, cu un cumpătat simţ al umorului, răbdător, capabil să încurajeze pe alţii, diplomat, ascultător atent şi cel mai important lucru, plin de Duhul Sfânt. O să ne focalizăm atenţia acum pe viziunea lui Pavel despre conducere şi pe caracteristicile necesare, din punctul său de vedere, ale unui lider. Ţinând cont de diversitatea calităţilor sale şi de influenţa şi amploarea lucrării sale, suntem îndreptăţiţi să-i studiem conceptele. Conform 1Timotei 3:2-7, liderul trebuie să împlinească nişte condiţii pentru a fi ales. Aceste condiţii sunt de natură socială, morală, intelectuală, care ţin de sfera personalităţii, privitoare la viaţa de familie şi cu referinţă la maturitatea spirituală, indispensabilă unei conduceri eficace. Sunt trei domenii de o importanţă vitală pentru lider: rugăciunea, lectura şi timpul. Folosite eficient, acestea dăltuiesc în lider calităţi ieşite din comun şi îi conferă acestuia capacitatea de a influenţa oamenii.
Sacrificiul liderului. Adevărata conducere cere sacrificiu şi dacă nu suntem pregătiţi să plătim preţul nu ne vom califica pentru această lucrare. Dacă în sufletul nostru nu se pot distinge cicatricile sacrificiului de sine, dacă nu am făcut cunoştinţă cu singurătatea şi nu am fost biciuiţi de critici acide, dacă nu am petrecut timp în compania oboselii şi nu am călătorit cu respingerea umilitoare, putem spune că nu ştim ce înseamnă să stai în fruntea poporului. Acolo este modelat liderul, în acest fel este pregătit pentru luptele care urmează, aşa sunt plămădiţi cei care vor să slujească…
Testele promovarii. Pentru a verifica competenţa unui lider Dumnezeu îl testează, îl pune la încercare ca pe Avraam odinioară. Acesta este unul din principiile divine. Mai devreme sau mai târziu vom avea parte de astfel de probe, care ne vor califica sau nu în slujba de lideri. O să amintim cinci teste pe care le foloseşte Dumnezeu pentru a cerne adevăraţii lideri: compromisul, ambiţia, situaţiile imposibile, eşecul şi gelozia.
Predarea ştafetei. „Cel care reuşeşte să facă lucruri bune prin intermediul altora, exercită cel mai bun tip de conducere.” (p.185). Această măiestrie de a delega oamenii potriviţi în locuri potrivite, va scuti pe lider de suprasolicitare şi va da posibilitatea altora de a-şi dovedi competenţa. Acest mod de lucru, pregăteşte viitorii lideri şi atunci când va avea loc înlocuirea liderilor din diverse motive, se vor putea ridica alţii, care ştiu ce înseamnă să porţi jugul responsabilităţii. Cu toate acestea pierderea unui lider proeminent, naşte îndoieli şi îngrijorare. Perioadele de criză propulsează liderii aleşi de Dumnezeu, chiar dacă succesorul nu se evidenţiază imediat, timpul va dezvălui în cele din urmă capacităţile sale.
Formarea viitorilor lideri, este stâns legată de perioada lor de ucenicie. Dacă le este oferită posibilitatea de a lua singuri decizii, dacă li se recunosc realizările şi li se dă credit, viitorii lideri vor face paşi importanţi pe drumul conducerii. Inevitabil vor fi şi greşeli, însă cu încurajarea antrenorului, jucătorii vor depăşii acest stadiu şi înaintarea lor va fi văzută de toţi.
Pericole iminente. Un ultim aspect de care trebuie ţinut cont sunt pericolele care-i pasc pe lideri. Amintim aici curse ca: mândria, gelozia, popularitatea, infailibilitatea, indispensabilitatea, exaltarea, depresia şi eşecul.
Puterea de a rămâne un lider neînfricat o dă doar Dumnezeu. Bisericile noastre au nevoie de lideri eficienţi care să conducă mireasa lui Hristos fără nici o pată la altar. Doamne ridică Tu astfel de lideri.
În redactarea acestui material am folosit cartea „Adevăratul lider spiritual”de J. Oswald Sanders.

Nicu Meister

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s