Violenţa verbală

Despre acest tip de violenţă se vorbeşte destul de puţin. Oamenii cred că cea mai distrugătoare este violenţa fizică, dar din păcate, rănile şi vânătăile care nu se văd, produc un deces mai rapid al personalităţii individului.

Prezenţa acestui flagel nu este doar în familie ci şi în şcoală sau la servici. Iniţiatorul acestui act de distrugere al aproapelui nu este numai bărbatul ci de foarte multe ori această poziţie este ocupată de femeie sau chiar de adolescent.

Folosirea acestui tip de armă, paralizează de obicei personalităţile introvertite, care nu se exteriorizează şi nu îndrăsnesc o confruntare cu agresorul. De multe ori de dragul păcii şi al liniştii, oamenii atacaţi de acastă armată a ucigaşilor de vorbe, se retrag în forul lor interior, dezvoltând o ură înverşunată dar nerostită împotriva agresorului. Acest lucru este periculos pentru că lăstarii aceştia de amărăciune distrug persoana din interior.

Nu vă lăsaţi manipulaţi de astfel de oameni. Ei nu sunt capabili decât să latre foarte tare şi în cazuri foarte rare muşcă… Muşcătura lor trebuie tratată cu antirabicul confruntării faţă în faţă şi efectul este de durată.

În Ieremia 18:18  se regăsesc aceste grupuri care plănuiesc „Haide să-l ucidem cu vorba”. Ei ştiu că în puterea limbii stă capacitatea de a ucide, dar noi trebuie să ştim că tot în puterea limbi stă şi viaţa. Aşadar, o vorbire dreasă cu har şi sare, nu răstită dar hotărâtă, înălţată pe altarul confruntării, poate pune capăt acestor criminali de suflete şi pot să-i elibereze pe ei înşişi din temniţa egocentrismului, pentru că numai acolo se dobândesc astfel de năravuri.