Registrul plângerilor

Citesc Actele de cult în biserica lui Dumnezeu scrisă de Alecsie Vamvu, unul din pionierii penticostalismului în România. Am găsit acolo o istorioară care poate ajuta mulţi pastori în serviciul pe care-l fac, de călăuzire a enoriaşilor pe calea vieţii. Redau povestioara aşa cum este ea prezentată  la pagina 347 din cartea mai sus menţionată, apărută în Bucureşti la 1981.

Un pastor avea pe biroul său un registru special pe care scria: „Plângerile unor membri împotriva altora”. Când unul din credincioşi îi dădea telefon pentru a reclama greşelile sau defectele altuia, sau îl vizita în acest scop, el avea răspunsul pregătit: „stai puţin să iau registrul de plângeri. Apoi voi scrie în el tot ce ai să-mi spui şi tu vei semna”.

Ideea unui registru deschis gata oricând să primească nu numai „plângerea” dar şi semnătura celui ce o făcea, a avut todeauna un efect invariabil. „O, nu, nu aş putea să semnez aşa ceva”, şi astfel foile au rămas toate albe.

Păstorul a păstrat acest registru timp de patruzeci de ani, l-a deschis probabil de mii de ori, dar n-a scris niciodată nimic în el.

Ei ce părere aveţi, în ziua de astăzi ‘ar avea acelaşi efect?