Copiii NU spun lucruri trăznite!

Acest băieţel face de ruşine mulţi adulţi.

Romani 10:9  DACĂ mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.