Cum te foloseste Dumnezeu

Cum te poate folosi Dumnezeu în câştigarea altora

Romani 15 14-25

„Căci n-aş îndrăzni să pomenesc nici un lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele,fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt.”

Dumnezeu s-a folosit de Pavel pt. a duce evanghelia neamurilor prin

Cuvintele lui, vorbele lui, minuni şi semne + Duhul Sfânt

-în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni, şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa! Evrei 2:4.

-Sunt imparţite in 2: umane & divine

Dumnezeu te poate folosi in câştigarea altora dezlănţuind în viaţa ta cele 4 puteri.

Puterea cuvintelor

-Cuvintele nu inseamnă doar vorbe. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii, spunea Solomon.

-Turnul Babel arată puterea pe care o au cuvintele.

-Unii spun că vorbele nu au valoare.Dar cum ar pute ştii cineva de principiile tale dacă nu le împărtăşeşti?

-Puterea cuvântului divin.Lumea fost creată prin cuvânt. Şi noi putem crea o lume prin cuvintele noastre.

Puterea faptelor

-Nu mai vorbiţi cu atâta îngîmfare, Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie; Căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele Sunt cântărite de El.1 Samuel 2:3.Faptele Tabitei F.A 9.Faptele noastre sunt cea mai grăitoare evanghelie.

-Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Matei 5:16

-Cand faci din tantar armasar, nu te astepta sa-l si incaleci.

-Toti oamenii se aseamana prin cuvinte, numai faptele ii deosebesc. Moliere

Puterea minunilor

-Eu voi împietri inima lui Faraon şi Îmi voi înmulţi semnele şi minunile în ţara Egiptului.Exod 7:3

-Este un mijloc pe care Dumnezeu alege să-l folosească uneori.

-Minunile sunt folosite de Dumnezeu doar când vrea El.

-Nu se fac la comandă

-Sunt intâlnite la pesrsoane care au o relatie stransă cu Dumnezeu.

Vezi Moise, Ilie, Pavel, Petru,

-Sunt găsite la grupuri restrânse sau la grupuri mari(natiuni)

„Vai de tine, Horazine!” a zis El. „Vai de tine, Betsaido!” Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, cu sac şi cenuşă. Matei 11:21

Puterea Duhului Sfânt

-Diferitele manifestări ale Duhului sfânt pot fi rădăcina convertirii unora.

-De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh; altuia credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor (1 Cor. 12:8-10).

-Cele nouă daruri ale Duhului au fost clasificate mai târziu în trei grupe: (1) darurile vorbirii: diferite limbi, traducerea limbilor şi profeţia; (2) darurile revelaţiei: vorbirea despre înţelepciune, vorbirea despre cunoştinţă şi deosebirea duhurilor; şi (3) darurile puterii: puterea de a face minuni, credinţa neclintită şi darul tămăduirilor.

-Trei dintre aceste daruri spun ceva;

-Trei dintre ele dezvăluie ceva;

-Celelalte trei fac ceva.

-Toate aceste daruri s-au manifestat şi sub Vechiul Legământ cu excepţia vorbirii în diferite limbi şi a traducerii limbilor. Aceastea două sunt specifice Noului Legământ.

Nicu Meister