Colecta în vremuri de criză

Fiecare să dea după cum a hotărît în inima lui : nu cu părere de rău, sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu“ 2 Corinteni 9:7
Acum în anul de graţie 2009, când sunt atâţia şomeri, când slariile unora s-au micşorat şi bonurile de masă ale altora au fost retrase, astăzi când trăim pe propria piele recesiunea întregii planete, care este atitudinea mea faţă de colecta săptămânală? Ce gânduri îmi trec prin minte când se apropie coşul pentru colectă? Ei bine, într-un clip foarte bine regizat putem avea aces la unele dintre gândurile enoriaşilor în timpul colectei. O Doamne cât este de adevărat! Clipul l-am găsit în jurnalul unui peregrin naufragiat.

Faimos sau anonim

2 Cronici 9:1-12
Faimă=Renume, reputaţie, celebritate, notorietate, prestigiu
I. Pentru ce vrei să fi cunoscut?
-Solomon a fost celebru, datorită înţelepciunii, bogăţiei, arhitectura construcţiilor sale, nevestele sale, Dumnezeul lui unic.
-Noi pentru ce suntem cunoscuţi?
-Talentele noastre, ieşirile nervoase, minciunile sau gura slobodă.
a) Cunoscut pentru dărnicia ta.
-Vezi exemplul Mântuitorului pentru văduva săracă
-RVE şi misionarii din ţările lumii a treia
b) Cunoscut pentru focul mijlocirilor tale
-Imaginea lui Moise de pe munte cu mâinile ridicate şi momentul discuţiei lui cu Dumnezeu şi ştergerea din cartea vieţii.
c) Cunoscut pentru mărturia ta
-Primii creştini nu s-au sfiit să-şi declare credinţa, cu toate că ştiau ce-i aşteaptă…
-Ilie şi proorocii lui Baal
II.Unde vrei să fi cunoscut?
a) Cunoscut şi celebru în lumea fizică, materială
-David, cunoscut ca muzician, deşii era un cioban…
-În comunitatea protestantă poţi ieşii în evidenţă ca predicator bun, cântăreţ evanghelist, prooroc, dacă ocupi funcţii de răspundere sau dacă ai dar de vindecare, dar şi ca politician…
-Îşi mai aminteşte cineva cine a fost mis Univers în 2007, sau cine a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare masculină în 2005? Faima şi celebritatea în această lume sunt trecătoare şi oamenii uită repede de cei care au fost cândva pe val.
b) Cunoscut în lumea spirituală
-Rugăciunea ta zguduie iadul
-Numele tău este rostit cu teamă de demoni
-Vezi Matei 8:28 cei doi gadareni (Isus)
-Vezi Fapte 16:16 Sclava cu duh de ghicire (Pavel)
-Vezi Fapte 8:5 Filip
-Vezi Fapte 5:16 Petru şi umbra lui
-Vezi Luca 10:18 Cei 12 ucenici
-Vezi Fapte 19:13 Exorciştii iudei (Fii lui Sceva)
Cine vrei să te aplaude? Cerul sau mass media?
Unde vrei să fie amintit numele tău? Pe posturile de radio, în ziare şi pe internet sau în adunările cereşti lăudat de îngeri, aclamat de arhangheli şi elogiat de Dumnezeu ca Iov?
III. Cum să fi cunoscut
-Orice sportiv, om de afaceri sau muzician nu ajunge cunoscut peste noapte.În spatele prestigiului său, stau ore de muncă, transpiraţie şi antrenament.
-Pentru ca forţele întunericului să-ţi recunoască autoritatea, ai nevoie de timp petrecut cu antrenorul şi maestrul divin.
-E nevoie de experienţe dureroase unde voinţa va trebui frântă şi interiorul modelat.
-E nevoie de eşecuri şi văi adânci ca mai apoi să te poţi bucura de priveliştea de pe vârful munţilor.
-Alegerea de a fi cunoscut în lumea spirituală, necesită perseverenţă şi trecerea testelor aşezate de Dumnezeu, pentru a fi promovat de la nivelul de începător la cel de avansat.
-David şi-a demonstrat dibăcia de războinic prin biruinţele purtate.
-Solomon a început ascendenţa atunci când a cerut lui Dumnezeu înţelepciune.
Nicu Meister