Iluzia progresului

Am găsit un clip interesant cu iluzii optice care te uimesc. Unele desene statice prind viaţă când un panou cu linii verticale este trecut pe deasupra lor.

Poate fi o asemănare a lucrărilor noastre fără verticalitatea Duhului Sfânt! Toate sunt lipsite de însufleţire, de la lucrările din biserici la lucrările sociale, de la evanghelizările de pe stadioane la misionarii trecuţi prin multiple teste de verificare a capacităţilor spirituale, de la spectacolele de pantomimă la worship-ul modern care a invadat bisericile. Toate aceste operaţiuni întreprinse de comitetele şi bordurile bisericilor şi organizăţiilor,  lipsite de atingerea divină, sunt nişte statuete foarte bine dăltuite care nu vor putea să păşească niciodată, datorită încorsetării lor în piatră.

Când de sus, din înălţime, stropii prezenţei celeste, picură putere, transformă visurile în realitate, formele seci în experienţe personale şi planificările rigide în spontaneitate proaspătă şi înviorătoare.

Asta mi-a trecut prim minte când am văzut clipul…

Cum te foloseste Dumnezeu

Cum te poate folosi Dumnezeu în câştigarea altora

Romani 15 14-25

„Căci n-aş îndrăzni să pomenesc nici un lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele,fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt.”

Dumnezeu s-a folosit de Pavel pt. a duce evanghelia neamurilor prin

Cuvintele lui, vorbele lui, minuni şi semne + Duhul Sfânt

-în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni, şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa! Evrei 2:4.

-Sunt imparţite in 2: umane & divine

Dumnezeu te poate folosi in câştigarea altora dezlănţuind în viaţa ta cele 4 puteri.

Puterea cuvintelor

-Cuvintele nu inseamnă doar vorbe. Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii, spunea Solomon.

-Turnul Babel arată puterea pe care o au cuvintele.

-Unii spun că vorbele nu au valoare.Dar cum ar pute ştii cineva de principiile tale dacă nu le împărtăşeşti?

-Puterea cuvântului divin.Lumea fost creată prin cuvânt. Şi noi putem crea o lume prin cuvintele noastre.

Puterea faptelor

-Nu mai vorbiţi cu atâta îngîmfare, Să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie; Căci Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele Sunt cântărite de El.1 Samuel 2:3.Faptele Tabitei F.A 9.Faptele noastre sunt cea mai grăitoare evanghelie.

-Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Matei 5:16

-Cand faci din tantar armasar, nu te astepta sa-l si incaleci.

-Toti oamenii se aseamana prin cuvinte, numai faptele ii deosebesc. Moliere

Puterea minunilor

-Eu voi împietri inima lui Faraon şi Îmi voi înmulţi semnele şi minunile în ţara Egiptului.Exod 7:3

-Este un mijloc pe care Dumnezeu alege să-l folosească uneori.

-Minunile sunt folosite de Dumnezeu doar când vrea El.

-Nu se fac la comandă

-Sunt intâlnite la pesrsoane care au o relatie stransă cu Dumnezeu.

Vezi Moise, Ilie, Pavel, Petru,

-Sunt găsite la grupuri restrânse sau la grupuri mari(natiuni)

„Vai de tine, Horazine!” a zis El. „Vai de tine, Betsaido!” Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, cu sac şi cenuşă. Matei 11:21

Puterea Duhului Sfânt

-Diferitele manifestări ale Duhului sfânt pot fi rădăcina convertirii unora.

-De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh; altuia credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor (1 Cor. 12:8-10).

-Cele nouă daruri ale Duhului au fost clasificate mai târziu în trei grupe: (1) darurile vorbirii: diferite limbi, traducerea limbilor şi profeţia; (2) darurile revelaţiei: vorbirea despre înţelepciune, vorbirea despre cunoştinţă şi deosebirea duhurilor; şi (3) darurile puterii: puterea de a face minuni, credinţa neclintită şi darul tămăduirilor.

-Trei dintre aceste daruri spun ceva;

-Trei dintre ele dezvăluie ceva;

-Celelalte trei fac ceva.

-Toate aceste daruri s-au manifestat şi sub Vechiul Legământ cu excepţia vorbirii în diferite limbi şi a traducerii limbilor. Aceastea două sunt specifice Noului Legământ.

Nicu Meister