Cel ce udă pe alţii va fi udat şi el…

Trei sticle stăteau de vorbă ca fetele… cum ca fetele? Intim frate, soro!

Una era de cristal, una era de aur și alta era un burduf de piele răpănoasă, uzată, tocită. Erau pierdute de un convoi de beduini și zăceau în nisip, în arșița soarelui. De plictiseală și de atâta soare, deși erau din clase diferite sociale în tagma sticlelor, au început să vorbească una cu alta.

Aia de cristal spunea către celelalte, Băi feteleeee, uitați-vă la mine cât sunt de rafinată, cât de transparentă pot să fiu, uită-te la mine ce muchii fine am, ce linie, ce modele… ce sunete articulez…

Aia de aur zice, băi oi fi tu de cristal, dar omul prețuiește mai mult aurul ca pe orice. Sunt demnă de orice rege pentru că numai un rege poate să-și permită să mă aibă.

De atâta importanță sticla de aur se uita doar la cea de cristal, care parcă era singura care înțelegea valoarea extrem de mare a sticlei de aur. Între timp mai trăgea cu ochiul la burduful tocit și ponosit împreună cu sticla de cristal privind către el cu subânțeles.

Burduful se uita la ele cu blândețe și bucurie că aude și el voci de sticlă și că nu e singur în pustietatea și arșița deșertului.

Între timp, prin deșert mergea un prinț ținându-şi  calul de frâu. Pierduse urma drumului către cetatea lui. Era ars de soare și uscat de sete. La vederea sticlelor le luă la scuturat. A început cu sticla de aur care era goală. Doar nisipul se auzea în interiorul său. La sticla de cristal nici nu se uită căci se vedea de la o poștă că e goală. Cu ultimă speranță se uită la burduf care părea gol în poziția în care era așezat în nisip.

Victorie, era salvat și el și calul său. Burduful tocit și ponosit era plin de apă curată. Prințul și-a astâmpărat setea lui și a calului. Puteau să meargă mai departe către cetate, către a-și continua viața, către ce voia el de la viață.

În ce clipe din viața ta ești sticlă (recipient) și-n care ești apă? Tu cum vrei să fii?

Sursa http://gabitzu.eu/

Folosit sau folositor?

Dacă cineva se curăţeşte va fi un vas de cinste, sfinţit  folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 2: 21
FOLOSIT
Te-ai simţit vreodată folosit? Ai avut momente când s-a profitat de tine? Sentimentul că ai fost folosit, produce o degradare a personalităţii.  Putem fi folosiţi fără să ne dăm seama. Satan profită de slăbiciunile noastre, de obiceiurile noastre proaste de păcatele care mai sunt în viaţa noastră. Când găseşte la fiecare dintre noi una cât de neânsemnată, profită la maxim şi se luptă ca acel ceva RĂU să se dezvolte şi să capete proporţii uriaşe.
SATAN PROFITĂ FĂRĂ SĂ ANUNŢE
Te întrebi de nenumărate ori: „Cum de nu mi-am dat seama?” Aşa lucrează tatăl minciunii, fără să realizezi, fără să „te prinzi”.
Ghehazi a fost folosit datorită lăcomiei lui şi dorinţei de îmbogăţire fără efort. Pentru a-şi atinge acest scop meschin satan l-a folosit pentru a-şi înşela stăpânul şi pentru a minţii. Nu şi-a dat seama că este folosit, când a realizat acest lucru era deja prea târziu.
SATAN PROFITĂ APOI ARUNCĂ
Iuda Iscarioteanul este exemplul cel mai concludent al unui rezultat demonic. Fără să-şi dea seama, a fost folosit de înşelătorul şi după, ce şi-a „terminat treaba” cu el, l-a părăsit în disperare conducându-l la sinucidere. Satan este adeptul metodei UNICA FOLOSINŢĂ.
Anania şi Safira sunt un alt exemplu de oameni de care a profitat diavolul. Aceştia au avut slăbiciunea de a poza în alte persoane. Imaginea lor în faţa celorlalţi trebuia să fie una cool, chiar dacă ei erau altfel.Teama de ziua de mâine  sau de viitor, i-a împins la acest act necugetat.
SATAN PROFITĂ  ÎN MOD PROGRESIV
Saul a fost folosit de satan profitând de gelozia sa. La Saul putem vedea creşterea aceste gelozii, comparând momentul neânsemnat când David a biruit iar femeile au strigat „Saul a  bătut miile iar David zecile lui de mii”. În acest punct, gelozia sa era firavă, era nemulţumit dar vorbea doar cu sine însuşi. De aici şi până la  a-l pironii pe Davi şi de a-l urmării cu o întreagă armată, este un drum progresiv, Acesta este modul de lucru al întunecatului.
FOLOSITOR
A fi folositor este un sentiment de împlinire a vieţii. Când simţi că eşti util viaţa ta devine o simfonie a împlinirii. Christos se foloseşte de noi DACĂ îi permitem. El dezvoltă acele laturi constructive ale caracterului şi personalităţii noastre.
FOLOSITORI ACCEPTÂND METODA DIVINĂ
Dacă statuile lui Michelangelo ar putea vorbi, probabil ar spune de ceasurile în care au fost lovite cu dalta şi ciocanul, de momentele când au fost şlefuite, de tratamentele la care au fost supuse până au ajuns acum, unde sunt admirate, fotografiate, măsurate şi studiate în cele mai mici detalii.
Iosif în condiţiile vitrege ale vieţii lui a ales să permită implicarea activă a Lui Dumnezeu în viaţa lui. L-a crezut pe Dumnezeu chiar dacă procesul care a dus la starea de FOLOSITOR a fost una nu tocmai plăcută. Aceasta este diferenţa in care ne foloseşte Stăpînul. El ne pregăteşte, ne prelucrează şi apoi ne foloseşte în lucrarea sa
FOLOSITORI ACCEPTÂND TIMPUL STĂPÂNULUI
De prea multe ori vrem să devenim „ceva” peste noapte.Trebuie să înţelegem că pentru a deveni ceva de preţ în ochii Creatorului trebuie să acceptăm metoda sa de cronometrare.
Moise, a fost nevoit să stea în laboratorul divin 40 de ani şi abia apoi a devenit o unealtă folositoare în laboratorul marelui Maestru.
FOLOSITORI ACCEPTÂND LIMITELE MAESTRULUI
Pavel este un exemplu potrivit pentru a înţelege limitatorul pe care ni-l pune Dumnezeu din „fabricaţie”. Avea o boală de ochi foarte avansată, era mic de statură, şi lipsit de păr pe creştet. Harul meu îţi este de ajuns! A înţeles asta şi a mers înainte. O boală sau un cusur al trupului sunt limitatoare pe care le pune EL pentru a nu ne înălţa mai sus decât e nevoie.
Nicu Meister