Forme de relief ale sufletului (3)

IMG_03041Forme de relief ale sufletului=> DEALUL

Continuăm  seria de meditații pentru omul ascuns al inimii, intitulată forme de relief ale sufletului, serie din care am abordat deja 2 subiecte, valea și câmpia. Popasul de astăzi îl vom face la poalele dealului.

Conform geografilor, dealul, este o formă de relief care se prezintă ca o ridicătură a scoarţei pământului mai mică decât muntele, având înălţimea cuprinsă între 200 şi 800 metri. În vechiul testament îl descoperim pe Moise, omul lui Dumnezeu care mijlocește pentru popor pe vârful unui deal așa că suntem îndreptățiți să spunem  că dealul poate fi: LOCUL MIJLOCIRII => [Exod 17:9]  Atunci Moise a zis lui Iosua: “Alege nişte bărbaţi, şi ieşi de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.”

Pentru a ajunge pe munte unde primeşti, viziune, descoperire, umplere, e nevoie să treci mai întâi dealul mijlocirilor permanente. Mijlocirea este grea, obositoare și extenuantă, de aceea Moise a avut nevoie de ajutor. vs 10 “Iosua a făcut ce-i spusese Moise şi a ieşit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur s-au suit pe vârful dealului. Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi lăsa mână în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul de alta; şi mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul soarelui.”

Mijlocitorii sunt tot mai puțini astăzi, în schimp este o invazie a cerșetorilor spirituali, care nu știu altceva în rugăciunile pe care le fac decât să ceară pentru ei, pentru nevoile lor, pentru lipsurile lor, pentru bolile lor, toate rugile rostite învârtindu-se în jurul persoanei lor. Ca să facem parte din clasa mijlocitorilor e nevoie să uităm de noi și de nevoile noastre și să agonizăm în rugăciune, mijlocind pentru alții. Da, este greu și astfel de rugăciuni ne seacă de putere, dar în veacul în care trăim e nevoi de o armată cât mai numeroasă de mijlocitori. Dacă o lucrare merge bine sau o biserică propășește și se dezvoltă, este datorită faptului că există niște oameni, care nu trâmbițează, dar care urcă regulat pe dealul mijlocirii. Doamne ajută-ne să urcăm cât mai des dealul mijlocirii.

Dar dealul mai poate insemna ceva, el poate fi și LOCUL DEZAMĂGIRILOR => David a suit dealul măslinilor. Suia plângând şi cu capul acoperit, şi mergea cu picioarele goale şi toţi cei ce erau cu el şi-au acoperit şi ei capul, şi suiau plângând. 2 Samuel 15:30. Este locul unde fraţii, membrii familiei, prietenii arată partea lor mai puţin demnă de iubit. Absalom, fiul iubit al regelui David se ridică împotriva lui și ce poate fi mai dureros ca atunci când cineva iubit, unul din proprii tăi copii te dezamăgește? Parcă nu este durere mai mare nici suferință mai cruntă decât să știi că ești trădat de cineva în care ai încredere, pe care l-ai crezut prieten și confident.

Dacă nu am trecut, cu siguranță vor fi momente în viață, când vom fi nevoiți să traversăm dealul dezamăgirilor cu picioarele goale, pentru că râvna evangheliei păcii am pierdut-o pe drum, cu capul acoperit de basmaua rușinii, cu lacrimile șiroindu-ne din ochi dar mai ales din suflet, pentru că decepțiile dor și se vindecă greu.

LOCUL INSTABILITĂȚII => [2 Regi 17:10]  Şi-au ridicat stâlpi idoleşti şi Astartee pe orice deal şi sub orice copac verde.[2 Regi 16:4]  Ahaz=>A adus jertfe şi tămâie pe înălţimi, pe dealuri şi sub toţi copacii verzi.  Cei care fac aceste lucruri nu sunt popoarele idolatre care nu L-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu, ci este poporul Israel a cărui înaintași au văzut minunile lui Dumnezeu și au fost martorii oculari ai intervenților supranaturale făcute de Iehova. Nestatornicia evreilor este proverbială.  Variabilitatea lor este întâlnită și astăzi la mulți credincioși care oscilează între perioade de pocăință dusă la extrem și perioade de libertăți neângăduite.

Vă invit să facem următoarul raționament: pentru că nu este nici adânc ca o vale, dar nici înalt ca un munte, dealul este locul de mijloc ca şi înălţime. Putem spune că este locul celor care vor să fie şi cu Dumnezeu, dar să mai păstreze şi ceva din plăcerile lumii. Acest loc este unul periculos, Dumnezeu ne vorbește despre el în apocalipsa unde ne avertizează: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Apocalipsa 3:15  

Creștinismul de deal, adică nici pe munte, dar nici în vale, căldicel cum îl numește Ioan în revelația sa, păstrează suficientă formă şi chiar suficientă Evanghelie pentru a toci percepţia spirituală şi pentru a-l face pe om delăsător în ceea ce priveşte efortul stăruitor necesar pentru a atinge idealul înalt al unei vieţi biruitoare în Hristos. Creştinul laodiceean tipic este mulţumit cu starea sa şi este mândru de progresul nesemnificativ pe care îl face. Este aproape imposibil să îl convingi de marea sa nevoie şi de cât de departe este de ţinta desăvârşirii. Vă provoc la o cercetare profundă și la o verificare amănunțită pentru a vedea unde ne situăm în relația noastră cu Dumnezeu și care este starea noastră spirituală, am progresat în ultimul timp, am stagnat sau am decăzut? Așadar, dealul în viața noastră poate căpăta forma mijlocirii, dezamăgirii sau instabilității.

[Aceste meditații au fost rostite la Radio Vocea Evangheliei Sibiu în cadrul rubricii „Popas de suflet”.]

 

Faimos sau anonim

2 Cronici 9:1-12
Faimă=Renume, reputaţie, celebritate, notorietate, prestigiu
I. Pentru ce vrei să fi cunoscut?
-Solomon a fost celebru, datorită înţelepciunii, bogăţiei, arhitectura construcţiilor sale, nevestele sale, Dumnezeul lui unic.
-Noi pentru ce suntem cunoscuţi?
-Talentele noastre, ieşirile nervoase, minciunile sau gura slobodă.
a) Cunoscut pentru dărnicia ta.
-Vezi exemplul Mântuitorului pentru văduva săracă
-RVE şi misionarii din ţările lumii a treia
b) Cunoscut pentru focul mijlocirilor tale
-Imaginea lui Moise de pe munte cu mâinile ridicate şi momentul discuţiei lui cu Dumnezeu şi ştergerea din cartea vieţii.
c) Cunoscut pentru mărturia ta
-Primii creştini nu s-au sfiit să-şi declare credinţa, cu toate că ştiau ce-i aşteaptă…
-Ilie şi proorocii lui Baal
II.Unde vrei să fi cunoscut?
a) Cunoscut şi celebru în lumea fizică, materială
-David, cunoscut ca muzician, deşii era un cioban…
-În comunitatea protestantă poţi ieşii în evidenţă ca predicator bun, cântăreţ evanghelist, prooroc, dacă ocupi funcţii de răspundere sau dacă ai dar de vindecare, dar şi ca politician…
-Îşi mai aminteşte cineva cine a fost mis Univers în 2007, sau cine a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare masculină în 2005? Faima şi celebritatea în această lume sunt trecătoare şi oamenii uită repede de cei care au fost cândva pe val.
b) Cunoscut în lumea spirituală
-Rugăciunea ta zguduie iadul
-Numele tău este rostit cu teamă de demoni
-Vezi Matei 8:28 cei doi gadareni (Isus)
-Vezi Fapte 16:16 Sclava cu duh de ghicire (Pavel)
-Vezi Fapte 8:5 Filip
-Vezi Fapte 5:16 Petru şi umbra lui
-Vezi Luca 10:18 Cei 12 ucenici
-Vezi Fapte 19:13 Exorciştii iudei (Fii lui Sceva)
Cine vrei să te aplaude? Cerul sau mass media?
Unde vrei să fie amintit numele tău? Pe posturile de radio, în ziare şi pe internet sau în adunările cereşti lăudat de îngeri, aclamat de arhangheli şi elogiat de Dumnezeu ca Iov?
III. Cum să fi cunoscut
-Orice sportiv, om de afaceri sau muzician nu ajunge cunoscut peste noapte.În spatele prestigiului său, stau ore de muncă, transpiraţie şi antrenament.
-Pentru ca forţele întunericului să-ţi recunoască autoritatea, ai nevoie de timp petrecut cu antrenorul şi maestrul divin.
-E nevoie de experienţe dureroase unde voinţa va trebui frântă şi interiorul modelat.
-E nevoie de eşecuri şi văi adânci ca mai apoi să te poţi bucura de priveliştea de pe vârful munţilor.
-Alegerea de a fi cunoscut în lumea spirituală, necesită perseverenţă şi trecerea testelor aşezate de Dumnezeu, pentru a fi promovat de la nivelul de începător la cel de avansat.
-David şi-a demonstrat dibăcia de războinic prin biruinţele purtate.
-Solomon a început ascendenţa atunci când a cerut lui Dumnezeu înţelepciune.
Nicu Meister