Pe unde se scurge puterea spirituală?

Judecători 16:16-19

Puterea spirituală pe care o obţinem  prin   rugăciune, post, închinare publică se consumă sau se scurge. Se consumă în lupta cu ispitele, cu forţele întunericului şi în confruntarea cu firea noastră păcătoasă. Luca 8:46  Dar Isus a răspuns: „S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o putere.”

Se scurge datorită unor fisuri, ca la un vas crăpat. Scurgerea nu este instantanee, este în timp. Fisurile sunt slăbiciuni omeneşti care permit pierderea puterii spirituale pe care Dumnezeu o toarnă zilnic în vasele noastre de lut.

Pierderea puterii spirituale datorită obiceiurilor îndolielnice

Samson avea obiceiul de a vizita prostituate. Acest obicei la costat viaţa. Obiceiul de a pierde timpul cu flecării, bîrfe,  noutăţi. Tv-ul şi Pc-ul nu este un păcat dar îţi seacă puterea sprituală.

Pierderea puterii spirituale datorită inconsecvenţei duhovniceşti

Judecători 16:20  Atunci ea a zis: „Filistenii Sunt asupra ta, Samson!” Şi el s-a trezit din somn şi a zis: „Voi face ca şi mai înainte, şi mă voi scutura”. Nu ştia că Domnul Se depărtase de el. Azi şi mâine mă mai scald în plăceri dar de poimâne voi posti şi mă voi ruga şi Dumnezeu mă va asculta aşa cum a făcut-o de atâtea ori. Oscilarea spirituală dăunează grav sufletului nostru

Pierderea puterii spirituale datorită neascultării de părinţi

-Judecători 14:3  Tatăl său şi mama sa i-au zis: „Nu este nici o femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la Filisteni, care Sunt netăiaţi împrejur?” Şi Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.” Exod 20:12  Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

Neascultarea de sfaturile părinţilor noştrii ne văduveşte de puterea pe care vrea Dumnezeu să o dea, sau dacă o primim, ea ni se scurge printre degete şi nu o putem folosi.

Pierderea puterii spirituale datorită răzbunării

-Samson nu a fost judecător pentru a împlinii legea Lui Dumnezeu ci pentru a se răzbuna pe duşmanii lui filisteni. Judecători 15:7  Samson le-a zis: „Aşa faceţi? Nu voi înceta decât după ce-mi voi răzbuna pe voi”.

-Răzbunarea trebuie să fie lăsată în mâinile lui Dumnezeu. Este scris în Biblie: Romani 12:19. Prea iubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti, zice Domnul. Proverbe 20:22. Nu zice: Îi voi întoarce eu răul! Nădăjduieşte în Domnul şi El te va ajuta.

Trebuie să rezistăm împotriva răzbunării în favoarea iubirii. Este scris în Biblie: Matei 5:38-39. Legea lui Moise spune: Dacă un om îi scoate ochiul altuia, trebuie să plătească cu propriul lui ochi. Dacă i se scoate un dinte cuiva, scoate-i un dinte celui care a făcut aceasta. Dar Eu vă spun: Nu vă opuneţi violenţei! Dacă sunteţi pălmuiţi pe un obraz, întoarceţi-l şi pe celălalt (NT pe înţelesul tuturor).

“Răzbunarea cea mai cruntă este când duşmanul tău/E silit a recunoaşte că eşti bun şi dânsu-i rău”. (Bogdan Petriceicu Hasdeu, Răzvan şi Vidra). Răzbunarea este o fisură care permite scurgerea puterii noaster spirituale, amăgindu-ne că facem ceva care ni se cuvine, care face parte din necesităţile credinciosului.

Pierderea  puterii spirituale datorită priorităţilor greşite

Samson avea ca prioritate etalarea puterii fizice pe care o avea. O altă prioritate era descoperirea de noi cuceriri. Pe lista sa de priorităţi era creşterea popularităţii sale nicidecum a numelui lui YAHWEH.

Paznicul unui far care se găsea pe o fîşie stîncoasă de pământ îşi primea lunar rezerva de ulei care asigura funcţionarea farului. Nefiind foarte departe de ţărm, avea musafiri destul de des. Intr-o noapte, o femeie din sat l-a rugat cu insistenţă să-i dea puţin ulei ca să-şi încălzească casa. Altă dată, un preot i-a cerut nişte ulei pentru lampă. Altcineva avea nevoie şi el de puţin ulei ca să-şi ungă roata. Cum toate cererile păreau justificate, paznicul a încercat să facă pe plac tuturor şi să le îndeplinească rugăminţile. Spre sfârşitul lunii, el observă că rezerva de ulei era pe sfârşite. După puţin timp n-a mai fost nici un pic de ulei şi farul s-a stins. In acea noapte s-au scufundat multe corăbii şi s-au pierdut multe vieţi omeneşti. In timpul investigaţiei întreprinse de autorităţi, paznicul farului s-a arătat plin de căinţă. La scuzele şi lamentările lui, i s-a răspuns: “Ţi s-a dat ulei pentru un singur scop: să ţii aprins acel far!”

Prioritatea nostră  este de a ajunge în cer şi a lua cât mai mulţi oameni cu noi!

Update-Citiţi şi „Parola lui Samson

Sinuciderea

Gânduri de sinucidere, tendinţe şi ameninţări
Suicidul este a doua mare cauză de moarte în rândul adolescenţilor. În SUA, un tânăr se sinucide la fiecare 80 de minute. O încercare de sinucidere se realizează în fiecare minut. Studiile au arătat că 30% din adolescenţi s-au gândit la sinucidere, şi 4% au încercat efectiv să facă aşa ceva. 60% din adolescenţi cunosc un prieten care a încercat, sau a reuşit să se sinucidă. Aceste statistici arată doar ceea ce este cunoscut. Rata actuală este, probabil, chiar mai mare. Pe lângă pierderea vieţii, este imposibil să măsori cantitatea de durere şi supărare pe care aceste tragedii o cauzează familiilor şi comunităţilor. Adolescenţii preferă să îşi ascundă emoţiile, ceea ce face mai dificilă detectarea unui adolescent aflat în riscul sinuciderii. Iată câteva semnale care-l trădează.
1) Ameninţări cu sinuciderea
2) Vorbirea despre moarte
3) Pregătirea pentru moarte (împărţirea bunurilor personale)
4) Depresia
5)Schimbări bruşte în comportament; Stări schimbătoare
6) Retragere în sine
7)Scrierea unei  notiţe de sinucidere.
CAUZE
Factorii sociali sunt adeseori puncte de pornire pentru gândurile de sinucidere. Trăim într-o lume care se schimbă atât de repede, încât nu mai oferă deloc securitate pentru un adolescent care are nevoie cu aşa mare disperare de ea. Standardele morale sunt în continuă schimbare, şi adolescenţii consideră trecerea prin viaţă un lucru dificil, cu linii călăuzitoare care sunt schimbate de la o zi la alta, fiind considerate nerelevante.
Ruperea unităţii familiale. Cele mai comune forme de rupere familială sunt mutarea în altă locuinţă şi divorţul. Cu o rată a divorţului în creştere, se produce o instabilitate şi mai mare în vieţile adolescenţilor.
Folosirea alcoolului şi a drogurilor. Pe măsură ce mai mulţi tineri caută să se refugieze în aceste stiluri de viaţă cu mare risc, unii caută refugierea supremă. Iar faptul că mass-media încurajează asemenea acţiuni cu glorificarea pe care o aduce violenţei nu reprezintă nici un ajutor. Şi, pe măsură ce din ce în ce mai mulţi tineri optează pentru sinucidere, acest lucru îi va încuraja pe prietenii lor să facă acelaşi lucru.
Depresia. Moartea unui părinte, a unui prieten apropiat, sau a unei persoane iubite este adesea un lucru care nu poate fi suportat de ei. Ei caută să scape de durere şi de pierdere, sau caută să se reîntâlnească cu cel iubit.
Vinovăţia este o altă cauză comună pentru care un adolescent ar putea încerca să se sinucidă. Este o modalitate prin care ei pot lua controlul pedepsei pentru păcatele lor, care îi fac să se simtă vinovaţi.
Răzbunarea. Suicidul poate fi uneori o formă de răzbunare. Dorinţa de sinucidere, pentru a pedepsi o persoană care i-a rănit, poate să fie mai mare decât dorinţa de a trăi. Unii adolescenţi se vor sinucide pentru a se răzbuna pe un părinte sau pe un fost/fostă prieten/prietenă.
EFECTE
Cel mai evident efect al suicidului este pierderea vieţii. Însă, adeseori, adolescenţii nu se gândesc la efectul pe care îl poate avea suicidul lor asupra celor din jur. Adesea, discutarea împreună cu ei a efectului pe care moartea lor îl va putea avea asupra celor dragi din jurul lor, va face ca gândul lor de sinucidere să dispară. Părinţii lor se vor simţi vinovaţi tot restul vieţilor pentru că nu au prevenit sinuciderea copilului lor. Prietenii lor se vor simţi părăsiţi, şi chiar trădaţi, uneori. Pastorii se vor întreba ce anume au făcut ei pentru a fi putut preveni aşa ceva. Profesorii îşi vor fi dorit să fi văzut semnele prevestitoare. Oamenii pe care ei îi iubesc vor da vina pe ei înşişi şi unii pe alţii, şi, chiar şi căsniciile se vor rupe pentru faptul că părinţii vor da vina unul pe celălalt. Cel mai tragic efect al sinuciderii este plantarea acestei seminţe distructive în mintea unei alte persoane pe care ei o lasă în urmă. Aceia care au o relaţie apropiată cu o victimă a sinuciderii sunt într-un mare risc de a ajunge la propria lor sinucidere.
PERSPECTIVA BIBLIEI
Sinuciderea nu este ceva neîntâlnit în Biblie. Multe personaje biblice s-au gândit la sinucidere. Iov, cel care a suferit cel mai mult, s-a plâns: „Blestemată să fie ziua în care m-am născut … De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieşirea din pântecele ei?” (Iov 3:3,11) Samson a murit în glorie, sinucigându-se, atunci când a prăbuşit templul peste proprii săi torţionari. Regele Zimri, văzând că regatul său se năruie, a dat foc propriului său palat şi şi-a luat viaţa. Iuda s-a spânzurat, datorită remuşcărilor date de trădarea lui Isus. Biblia este clară spunând faptul că doar Dumnezeu are dreptul de a lua viaţa unui om. „Domnul omoară şi învie, El pogoară în locuinţa morţilor şi El scoate de acolo.” (1 Samuel 2:6). Dumnezeu aşteaptă ca noi să arătăm nădejde. „… în lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33.)
PREVENIRE
Cea mai importantă regulă a prevenirii sinuciderii este: FACEŢI CEVA. Dacă cineva pe care îl cunoaşteţi a încercat să se sinucidă şi nu a primit o îngrijire profesională: AJUTAŢI-L. Dacă cineva cunoscut ameninţă că îşi va pune capăt zilelor: AJUTAŢI-L. Dacă cineva pe care îl cunoaşteţi a trecut printr-o schimbare drastică în viaţă şi începe să scrie testamente şi să îşi dea toată avuţia: AJUTAŢI. Nu aşteptaţi să vedeţi şi celelalte semne începând să apară. Nu lăsaţi să treacă timpul, pentru a vă mai gândi. Faceţi totul azi. Mâine s-ar putea să fie prea târziu.

Nicu Meister